Vrste tal in kako jih prepoznati

vrtna zemlja

Vsaka rastlina začne svoje življenje v zemlji, kjer se sreča z bogastvom mineralov, organskih ostankov in živih mikroorganizmov. Vrtovi in polja pripovedujejo vznemirljive zgodbe o preoblikovanju tal. Naša dežela doživlja pravo preobrazbo pod vplivom vetra, vode in drugih čarobnih naravnih elementov. Skale se razbijajo, kosi se prenašajo, nato pa se vse poseda.

Picture of Sandra Mikić

Sandra Mikić

Strokovnjakinja za organsko vrtnarjenje pri podjetju HomeOgarden

Kemični procesi raztapljajo kamnine in jih prenašajo v vodo, kjer se ponovno odložijo. Poglabljajte se v podzemni svet in odkrijte skrivnosti, ki bodo naredile vaš vrt rodoviten in raznolik.

Organska zemlja predstavlja zanimivo mešanico drobnih in grobih kamnitih delcev, organskih ostankov rastlin in živali, obogatenih z bakterijami. V okviru vrta je ključno, da so tla zdrava in optimalne sestave, kar omogoča rastlinam potrebno fizično oporo ter dostop do vode, zraka in hranil iz vrtne zemlje. A začnimo od začetka…

Ustvarjanje vrtnih tal

Ustvarjanje vrtnih tal je kompleksen proces, ki ga sestavljajo različni naravni dejavniki. Glavni elementi pri nastanku tal vključujejo erozijo kamnin, kemično korozijo, delovanje vode, ledeni procesi in vpliv vegetacije.

 1. Erozija kamnin: Kamnine se lomijo pod vplivom tlačnih sil, ki jih povzročajo tektonske dejavnosti. Razpoke v skalah omogočajo vstop vode.
 2. Delovanje vode: Voda igra ključno vlogo pri nastanku vrtne zemlje. Z zmrzovanjem in odmrzovanjem širi razpoke v kamninah. Vegetacija pa izkorišča te razpoke za širjenje svojih korenin.
 3. Vegetacija: Korenine rastlin prodrejo v razpoke skal, kar povzroči njihovo nadaljnje lomljenje. Rastline s svojimi koreninskimi sistemi tudi pomagajo stabilizirati tla.
 4. Kemična korozija: Kemični procesi, kot je raztapljanje kamnin, prispevajo k preoblikovanju materialov. Ta proces je še posebej pomemben pri karbonatnih in sulfatnih kamninah.
 5. Odlaganje: Nazadnje se delci, ki nastanejo zaradi erozije in kemične korozije, usedejo v mirne vode. Večji delci se najprej usedejo, medtem ko manjši ostanejo v vodi.

Ta zapleteni proces naravnih sil ustvarja raznolika tla, vsako s svojimi edinstvenimi značilnostmi in lastno zgodbo o nastanku. Raznolikost tal razkriva zgodbe o njihovem izvoru, poznavanje teh razlik pa nam pomaga pri pravilnem vzdrževanju vrta.

organska gnojila za vrt homeogarden
Z organskimi gnojili lahko izboljšate slabo vrtno zemljo.

Tipi tal v vrtu

Peščena vrtna tla

Peščena tla so relativno redka in se najpogosteje pojavljajo v okolici rek in mest, kjer jih je v preteklosti nanosila voda. Sestavljajo jih od 80 do 100 % peska in mivke, do 10 % ilovice ter do 10 % gline. Te tipe tal odlikuje revščina v organskih snoveh in hranilih. Vsebujejo malo mikroorganizmov, kar povzroča hitro razgradnjo organske snovi. Kljub temu so zelo zračna in dobro odcedna tla, kar omogoča hitro sušenje po dežju ali zalivanju. Rastline na teh tleh so občutljive na sušo, zato zahtevajo redno in temeljito zalivanje v suhem vremenu.

Kako izboljšati peščena vrtna tla?

 • Dodajanje komposta: izboljša vsebnost organskih snovi in ​​mikroorganizmov.
 • Gnojenje: redno dodajajte organska gnojila za nadomestitev pomanjkanja hranil.
 • Dodajte kokosova vlakna s katero izboljšate strukturo tal in pH ter pomaga zadrževati vlago.

Ilovnata tla

Ilovnata tla veljajo za najbolj zaželena v vrtu. So težja in hladna, lepljiva v vlažnih razmerah, trda in zbita v suhem obdobju. Sestava teh tal obsega 25 do 50 % peska, 30 do 40 % ilovice ter 10 do 30 % gline. So rodovitna in dobro podpirajo večino vrtnih rastlin. Zadržujejo vodo relativno dobro, kar omogoča, da so rastline v sušnih obdobjih še vedno oskrbovane z vlago. Pomembno je, da voda ne zastaja ob daljših obdobjih močnih padavin.

Kako izboljšati ilovnata tla v vrtu?

 • Redno rahljanje: Ohranja strukturo tal in olajša obdelavo.
 • Izogibajte se delu v mokrih pogojih: Preprečuje zbijanje tal.
 • Dodajanje peska in organskih gnojil: Izboljša strukturo tal in dodaja hranila.
 • Dodatek kokosovih vlaken poveča dostopnost vode, normalizira pH in izboljša strukturo.

Glinena tla

Glinena tla odlikuje odlična zadrževalna sposobnost vode, vendar niso najbolj zračna. So težka, zbita in se počasi ogrejejo. Sestava teh tal lahko vključuje od 0 do 100 % gline, do 40 % ilovice ter do 40 % peska. Delo s temi tlemi je zahtevno zaradi njihove lepljivosti, kar otežuje obdelavo z orodjem. Zaradi dobre zadrževalne sposobnosti so pogosto nagnjena k zamočvirjenju. V sušnih obdobjih se zbijajo, pojavljajo se razpoke in grude. Glinena tla so kisla.

Kako izboljšati glinena vrtna tla v vrtu?

 • Drenaža: Potrebno je izkopati kanal za odvajanje odvečne vode.
 • Dodatek peska in kokosovih vlaken: Izboljša strukturo in olajša obdelavo tal.
 • Dodatek apnenca in zeolita: Nevtralizira kislost tal.

Kamnita tla

Kamnita tla so svetla, vsebujejo veliko kamna in kremena. Zaradi velikih delcev voda hitro odteka, kar vodi k izgubi hranilnih snovi. Vrhnja plast je pogosto plitva in neprimerna za rastline z globokimi koreninami. Zaradi vsebnosti apnenca so uvrščena med bazična tla.

Kako izboljšati kamnita tla v vrtu? 

 • Odstranjevanje večjih kamnov, po možnosti strojno.
 • Dodajanje komposta in organskih gnojil, slame in listja, ki izboljšajo rodovitnost tal.
 • Dodatek kokosovih vlaken, nevtralizira alkalnost tal.

Šotna tla

Šotna tla so temno rjave, sive ali črne barve, s gobasto zgradbo. Vsebujejo veliko razgrajenih organskih snovi, vendar so revna v hranilih. Slabo se odvajajo, rjava šotna tla so bolj plodna in se jih lažje obdeluje kot črna, ki so v bistvu barjanska tla. Spadajo med kisla tla.

Kako izboljšati šotna tla v vrtu?

 • Dodajanje komposta in organskih gnojil: Poveča vsebnost hranil.
 • Dodatek peska in kokosovih vlaken: Izboljša strukturo tal in zadrževanje vlage.
glinena tla
Glinena tla.

Tipi tal v Sloveniji

V Sloveniji se pojavljajo različni tipi tal, ki so rezultat geografske raznolikosti in podnebnih razmer.

Glavni tipi tal v Sloveniji 

Rjave gozdne talne skupine

  • Ilovnata rjava tla: Najpogosteje se pojavljajo v gozdovih na vzhodu in jugovzhodu Slovenije. So dobro drenirana in primerna za vzgojo različnih drevesnih vrst.
  • Skeletna rjava tla: Pogosta na kraških območjih, kjer prevladujejo kamnite površine. Ta tla so pogosto peščena in manj primerna za kmetijstvo.

Gorska tla

  • Rjava gorska tla: Pojavljajo se na gorskih pobočjih in so primerna za gojenje travniške vegetacije ter kmetijske dejavnosti na višjih nadmorskih višinah.

Kraška tla

  • Rjava kraška tla: Tipična za kraške regije. So bolj ali manj kamnita, kar otežuje kmetijske dejavnosti. Voda hitro pronica skozi te tipe tal.
  • Svetla kraška tla: Pogosta na vrhovih kraških hribov. So bolj kamenita in manj primerna za kmetijsko rabo.

Močvirna tla

  • Močvirna tla: Pojavljajo se v nižinskih predelih ob rekah in jezerih. So vlažna in primerna za rast močvirskih rastlin.

Travniška tla

  • Travniška tla: Tipična za alpske travnike. So primerna za gojenje trave in drugih rastlin, ki so prilagojene hladnejšemu podnebju.

Rečna tla

  • Različna rečna tla: Na območjih ob rekah in jezerih se pojavljajo tla, ki so odvisna od stopnje poplavljanja in območja visoke podtalnice.

Vendar je pomembno omeniti, da se na relativno majhnem območju Slovenije lahko pojavljajo različne variacije teh tal, odvisno od mikrolokacije, reliefa in lokalnih vplivov.

Zemljevid geološke sestave tal v Sloveniji: Geološka karta Slovenije

klasifikacija tal
Klasifikacija tal v Sloveniji. Vir: https://eucbeniki.sio.si/

Kako enostavno določiti vrsto tal na vašem vrtu in analizirati kislost tal

Test s sedimentacijsko analizo, za katerega potrebujemo le vodo in večji prozoren kozarec (na primer kozarec za vlaganje).

Postopek je sledeč:

 1. Naberemo 1 dl zemlje iz vrta, ki ji želimo določiti tip tal. Na več mestih vzamemo po malo, da dobimo ‘povprečen vzorec’. Ta deciliter vrtne zemlje nato stresemo v večji prozoren kozarec.
 2. V kozarec dodamo še 4 dl vode, ga dobro zapremo in energično pretresemo, da se zemlja povsem pomeša z vodo.
 3. Kozarec pustimo stati 24 ur, da se izločijo posamezne frakcije zemlje.
 4. Glede na debelino frakcij ocenimo delež posamezne frakcije. Pesek se nahaja na dnu, ilovica v sredini, glina pa na vrhu. Organski delci pa običajno plavajo na vrhu, odvisno od stopnje razgradnje. Na podlagi deleža posamezne frakcije nato določimo tip tal. Še enkrat poglejmo razmerja, izražena v odstotkih:
  • PEŠČENA TLA: 80–100 % peska, 0–10 % ilovice, 0–10 % gline;
  • ILOVNATA TLA: 25‒50 % peska, 30–50 % ilovice, 10–30 % gline;
  • GLINENA TLA: 0–40 % peska, 0‒40 % ilovice, 50–100 % gline.

Poleg te analize je priporočljivo izmeriti kislost ali bazičnost tal, saj ta vpliva na dostopnost hranil v tleh za rastline. Slednjo merimo s pH-vrednostjo, ki jo je mogoče enostavno izmeriti s pomočjo različnih naprav, ki so dostopne v večini vrtnih centrov, ali s testi z barvnimi lističi.

 • Pri uporabi testov z barvnimi lističi, v kozarec zlijemo 1 dl destilirane vode in vanjo zmešamo nekaj prsti s tal, ki jih analiziramo. Dobro premešamo in v raztopino pomočimo barvni listič.
 • Po kratkem času se listič obarva, in to barvo primerjamo s priloženo barvno skalo, kjer so določene vrednosti pH. Tako določimo pH-vrednost naših tal. Vrednosti pH med 0 in 6,9 pomenijo kisla tla, pH 7 pomeni, da so tla nevtralna, vrednosti med 7,1 in 14 pa kažejo na bazična tla. Najboljša vrednost pH za vzgojo rastlin je med 6 in 7,5. Izrazito kisla ali bazična tla slabo vplivajo na rast in razvoj večine gojenih rastlin ter zmanjšujejo njihovo vitalnost.

Na podlagi tipa tal vrtne zemlje se odločimo za ukrepe izboljšanja.

Zakaj izboljšati zemljo na vrtu?

Poudarili bomo pomen varstva tal, še posebej glede na pojav antropogenih tal v nižinski Sloveniji. Antropogena tla nastanejo zaradi pretirane uporabe agrotehničnih ukrepov, ki spreminjajo prvotno sestavo tal. Ta sprememba pomembno vpliva na okolje. Za ohranjanje rodovitnosti tal, biološke raznovrstnosti ter preprečevanje erozije in zmanjšanje vsebnosti organskih snovi je nujno izvajanje varstvenih ukrepov za tla.

Sodobno kmetijstvo, katerega cilj je doseganje visokih donosov, pogosto uporablja agrotehnične metode, ki bistveno spreminjajo naravne pogoje tal. Ta pristop neizogibno vodi do nastanka antropogenih tal, ki so posledica človekovega posega v naravni ekosistem. Takšne spremembe imajo dolgoročne posledice za kakovost tal in trajnost kmetijske proizvodnje.

Kaj so antropogena tla?

Antropogena tla so tla, ki so nastala ali močno spremenila zaradi človeških dejavnosti. Ta proces lahko vključuje urbanizacijo, industrijske dejavnosti, kmetovanje in druge človeške posege v okolje. Antropogena tla so pogosto rezultat spreminjanja naravnih zemljišč in lahko vključujejo onesnaženje ali druge spremembe, ki vplivajo na sestavo in strukturo tal. Raziskovanje teh tal je ključno za razumevanje vpliva človeka na okolje in za razvoj trajnostnih pristopov k upravljanju tal.

Da bi se uprli temu trendu in zagotovili dolgoročno trajnost tal, je ključnega pomena pregled kmetijskih praks in izvajanje ukrepov, ki spodbujajo okolju prijazno pridelavo.

Sortiment HomeOgarden za ekološko pridelavo, s poudarkom na izdelku Organic Eco (peletirano gnojilo z ekološkim certifikatom), predstavlja korak k ohranjanju tal in spodbujanju trajnostnega kmetijstva. Ta 100-odstotno naraven izdelek ne le oskrbuje rastline s hranili, ampak tudi aktivira biološko aktivnost tal in s tem povečuje njihovo rodovitnost.

S spodbujanjem ekoloških praks lahko skupaj prispevamo k ohranjanju tal za prihodnje generacije.

Za izboljšanje vrtne zemlje priporočamo:

Morda vas zanima tudi

vrtna zemlja

Skrivnosti žive vrtne zemlje

Vrtna zemlja je eden izmed najbolj čudovitih in raznolikih ekosistemov na svetu. Verjetno bo kdo od vas sedaj namrščil pogled – ekosistem?! Da, prav ste slišali. Zemlja na vrtu je spletišče izjemno pomembnih organizmov.

priprava zemlje za vrt

Priprava tal v vrtu

Tla v vrt so kompleksna in aktivna snov, ki jo sestavljajo manjši in večji delci različnih kamnin, organski ostanki, rastline, živali in bakterije. V vrtu je pomembno, da so tla zdrava in primerne sestave, saj nudijo rastlinam fizično oporo, jih preskrbujejo z vodo, zrakom in rudninskimi gnojili.

vrtna tla zemlja

To pomlad resnično izboljšajte vrtna tla!

Vrtna tla – ni veliko za videti, ampak ko gre za zdravje vaših rastlin, ni nič pomembnejšega! Tla v vrhunski formi so skrivnost uspešnih vrtnarjev in obilnega pridelka. Sedaj je čas, da poskrbite za odlično pripravljenost vaših tal na novo sezono, ki je pred vrati.

PREBIRAJTE VRTNARSKE NOVIČKE in PRIDOBITE 10 % POPUST

Po sveže nasvete vam ni treba daleč – le do svojega e-poštnega nabiralnika. Da ne boste zamudili kakšne pomembne informacije ali aktualne akcije, vas vabimo, da se prijavite na naše novičke. Pa brez skrbi, pošiljali vam bomo zgolj uporabno vsebino.


Ob prijavi vam podarimo tudi kupon v višini 10 % popusta v naši spletni trgovini.**

* E-poštni naslov je obvezen podatek. S prijavo na vrtnarske novičke se strinjam, da poznam svoje pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.
** Na vpisan elektronski naslov smo vam poslali povezavo za potrditev vaše prijave in kodo kupona za enkratni 10 % popust. S potrditvijo prijave boste potrdili, da je to vaš e-poštni naslov.

Druge kategorije izdelkov za vrt:

IMATE VPRAŠANJE ZA NAS?
Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI

Potrebujete vrtnarski nasvet?
Imate vprašanje glede izdelkov?

Imate vprašanje glede stanja vašega naročila?

Želite naročiti večjo količino Homeogarden izdelkov ali pa postati distributer/prodajalec?