HOMEOPATIE PRO ROSTLINY?

působí ENERGetický náboj

Orientace na ekologickou produkci neustále více podněcují poznatky, že intenzivní zemědělství, které se pokouší nemoci rostlin ovládnout pesticidy, nabourává přírodní ekosystém a má vliv na lidské zdraví. Mezi přírodní způsoby posílení zdraví rostlin patří i agrohomeopatie. O tom, jakým způsobem homeopatické přípravky působí na rostliny, jsme hovořili s agronomem Markem Hočevarem, vedoucím vývoje ve firmě HomeOgarden, která vyvíjí a vyrábí tyto výrobky k péči o rostliny. Firma z Lublaně, která se soustředila na potřeby neprofesionálních pěstitelů, získala jako finalista soutěže Start up Slovenia 2013 od Podnikatelského fondu Slovinska nevratnou finanční podporu na vývoj inventivních agrohomeopatických přípravků.

V ČEM SPOČÍVÁ HLAVNÍ ROZDÍL MEZI HOMEOPATICKÝMI VÝROBKY K OCHRANĚ ROSTLINY, PESTICIDY A PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ K TÉMUŽ ÚČELU?

Začnu popořadě. Působení pesticidů je založeno na přímé chemické reakci na nemoc rostliny nebo škůdce, přičemž škodí životnímu prostředí včetně lidí. Vezměme si insekticidy, které na škůdce působí nervovým jedem – ten je nebezpečný i pro ostatní zvířata, člověka, který postřik aplikuje, a pro toho, který úrodu konzumuje, jelikož minimální zbytky účinné látky se v jeho organismu sčítají. Existují také přírodní přípravky, které chemickou reakcí rovněž tak působí přímo na původce nemoci nebo škůdce, jen nejsou vyrobeny synteticky, nýbrž jsou získány z rostlin. U některých není mechanizmus působení zcela prozkoumán a existují i přípravky jedovaté. Přírodní insekticid pyrethrin je například získán z rostliny kopretina stračkolistá a na základě jeho složení vytvořili z účinné látky, kterou obsahuje, látku syntetickou. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že přírodní se na světle rozloží během dvou dní a syntetický působí o hodně déle.
Naopak hlavní vlastností a výhodou homeopatického přípravku je, že nepůsobí přímo na původce nemoci nebo škůdce, nýbrž rostlinu posiluje. Říkáme, že působí komplexně. Nepůsobí na ni chemickou účinnou látkou jako první dva přípravky, ale energií. Aktivní látka resp. účinná látka (některé jsou i nebezpečné) je v něm tak naředěná, že je téměř nezměřitelná, proto nemá vliv na životní prostředí a nenabourává ekosystém. Rostlinu, kterou jsme zalili homeopatickým přípravkem, posílí jeho energetický náboj. V přírodě totiž jak původci nemoci, tak škůdci napadnou méně odolné rostliny.

JAKÁ JE ÚČINNOST AGROHOMEOPATICKÝCH VÝROBKŮ VE SROVNÁNÍ S PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN (PESTICIDY)?

Pokusy ukázaly, že jimi můžeme odstranit průměrně 70 až 80 procent problémů, což je srovnatelné s klasickými prostředky na ochranu rostlin. Avšak insekticidy, které mají nejnebezpečnější vedlejší účinky, pokud jsou použity podle návodu, zahubí 95 až 100 procent škůdců. Musíme však vědět, že jednotliví rostliny mohou na homeopatické přípravky různě reagovat, v závislosti, v jaké jsou kondici. Obecně jsou na ně nejcitlivější mladé rostliny.

JSOU MECHANIZMY PŮSOBENÍ HOMEOPATICKÝCH ‘LÉKŮ’ NA ROSTLINY SROVNATELNÉ S PŮSOBENÍM NA ČLOVĚKA?
Jsou. Rozdíl při použití je v tom, že homeopat u člověka stanoví anamnézu, hovoří s ním o problémech, zatímco u rostliny musíte znát agronomické zákonitosti. U nich se potíže objeví s největší pravděpodobností v určitých podmínkách. Tak se např. v deštivém nebo mokrém létě rajče zcela zajisté nevyhne útoku plísně na rajčatech … Přípravky, které jsme vyvinuli, proto tyto zákonitosti respektují a jsou většinou založeny na použití kombinace aktivních látek, my je nazýváme mateřské tinktury. U většiny homeopatických přípravků jsme tak podchytili spektrum podobných problémů, aby je zahrádkáři, kteří je leckdy vzájemně nerozlišují, snáz použili.

JAK BYSTE ČLOVĚKU, KTERÝ BY CHTĚL RACIONÁLNĚ POCHOPIT, JAK HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY PŮSOBÍ, TOTO VYSVĚTLIL?

Již jsem uvedl, že klíčové je působení energetického náboje. Při výrobě preparátu procesem ředění se energie zvyšuje dle zákonů kvantové fyziky. Jeho výkladem se například zabýval i známý buněčný biolog dr. Bruce Lipton, autor děl Biologie víry in Spontánní evoluce. Pokud to velice zjednoduším: u homeopatických přípravků je hmota (nám představitelná část) látky, která bude působit, mimořádně malá. Její energetická část představuje kroužení elektronů po oběžnici kolem jader atomů – když tyto přecházejí mezi různými energetickými stavy nebo oběžnicemi, vznikne foton, částice bez hmoty a energetický náboj se při tom zvětší. Při ředění homeopatického přípravku (tj. ředění a určitém způsobu protřepávání) se hmota mateřské tinktury, tedy látky, pro niž je charakteristické určité působení, zmenšuje, ale zvětšuje se její energie. Kvůli neustále menší hmotě už tato nemůže být nebezpečná, zůstává pouze energetický náboj, který zaléváním přeneseme na rostlinu.
Samozřejmě i pesticid, u něhož působí chemická reakce, má energetický náboj, avšak chemická reakce je tak silná, že ho zničí.

CO ZNAMENAJÍ PÍSEMNÁ A ČÍSELNÁ OZNAČENÍ U HOMEOPATICKÝCH PŘÍPRAVKŮ?

Energie se měří potencemi D, C a M. D znamená nejmenší ředění mateřské tinktury v přípravku (1 : 10), C ředění v poměru 1 : 1:100, a M v poměru 1 : 1000. C1 například znamená, že jsme 1 g mateřské tinktury smíchali s 99 g vody a předepsaným způsobem protřepali; na C2 jsme ze 100 g C1 vzali pouze 1g a přidali ho k 99 g vody a tak dále … Čím vyšší je potence a ředění, tím méně je v přípravku mateřské tinktury a vyšší je energie. U homeopatických přípravků pro rostliny se zpravidla používají nižší potence (od C15), neboť v nich přece jen musí zůstat nějaká esence …

JAK SE ENERGIE PŘENESE na ROSTLINy?

Homeopatickými přípravky je zpravidla zaléváme, pouze výjimečně postřikujeme. Jediným skutečným orgánem rostliny, který může vodním roztokem přípravku přijmout energii a tu nepatrnou část hmoty, jsou kořeny. Aplikaci postřikem přes listy bychom mohli srovnat s infuzí u člověka, která nahradí normální stravování. Nehledě na druh přípravku je pro rostlinu už samotný postřik šokem. U homeopatických přípravků jsme lepší účinnost zalévání ve srovnání s postřikem prokázali i pokusy. Rostlina vstřebá energii do svých orgánů během několika dní.

jakou dobu SE ENERGIe udrží v přípravku a JAk dlouho na rostliny působí?

V přípravku se udrží trvale. Dokud přípravek nepoužijeme, energie se nikam nevytratí. Sice re uklidní, ale aktivujeme ji tak, že obal (láhev) dle návodu protřepeme. Stanovené množství zředíme vodou a zamícháme. Doba působení na rostliny, které jsme zředěným homeopatickým přípravkem zalili je závislá na potenci. Existují přípravky o velmi nízkých potencích, které by se měly používat týdně; pro naše, které jsou vyšší, doporučujeme, aby byly použity na začátku vegetačního období, poté za 14 dní a pak už pouze jednou ve vegetačním období. Déšť nemůže jejich účinnosti zabránit. Energetický náboj je po použití uchován dva až tři měsíce.

z čeho jsou HOMEOPATické PříPRAVKy NA rostliny vyrobeny?

Z jedné nebo několika aktivních látek, tj. mateřských tinktur, a tekutiny potřebné k ředění, u rostlin je to zpravidla voda. Pro mateřskou tinkturu z částí rostlin je musíme nejprve extrahovat. Další použité látky slouží pouze ke stabilizaci tekutiny. Homeopatické přípravky pro rostliny jsou v tekuté formě.

co je důležité při protřepání?

Probíhá strojově podle speciálně předepsaného způsobu. Důležité jsou frekvence, tlak, vibrace, délka a množství energie, která při tom vznikne.

co se obvykle používá k mateřským tinkturám, pokud chceme ovlivnit nemoci rostlin, a co, pokud jde o škůdce?

Většinou jde o komplexy mateřských esencí, jimiž chceme pojmout spektrum nemocí a různé vývojové fáze rostlin. Esence resp. tinktury jsou obvykle výtažky z rostlin, přírodní minerály, kovy a mikroživiny, a u škůdců části jejich nepřátel.

Liší se MEcHANIZMy působení HOMEOPATickýcH prostředků PROTI nemocem a škůdcům?

Obecně se liší pouze doba aplikace: přípravky proti nemocem používáme preventivně, jelikož se objeví rychle, občas si jich zpočátku ani nevšimneme; zatímco na škůdce je lépe vyčkat. Zbytečné použití přípravku by mohlo zapříčinit i to, že by účinek odezněl. Naše homeopatické přípravky se dělí na ty k obecnému posílení rostlin, na přípravky proti škůdcům a nemocem, třetí segment je určen k zakročení za zvláštních okolností a při problémech (např. při přesazování, při mechanických poraněních a ke zlepšování kyselosti (jako zajímavost bych uvedl, že jím neměníme hodnotu pH veškeré zalité půdy, nýbrž kořenovým vláskům umožníme změnit v době vstřebávání živin pH pouze ve svém blízkém prostředí.
První fáze léčby je použití obecných posilovačů rostlin, pokud to nepomáhá nebo pokud předpokládáme, že se objeví obvyklá nemoc nebo škůdce, použijeme přípravky z druhé skupiny.

Jak se má zahrádkář zachovat, má přinést onemocnělou rostlinu ukázat odborníkovi nebo má o nemoci usuzovat sám?

Na typické nemoci by měl použít vhodný přípravek, v ostatních případech doporučuji konzultaci s odborníkem.

Jak AGROHOMEOPATické přípravky zkoušíte?

Protože energii, která v nich působí, ještě neumíme změřit a koncentrace aktivní látky je také téměř nezměřitelná, je u nich klíčovou vlastností opakovatelnost – jejich působení by mělo být v průměru stejné. Testujeme účinnost přípravků na rostlinách; pomocí pokusů zvolíme i nejefektivnější způsob protřepání a potenci. Na pokusech spolupracujeme s Biotechnickou fakultou v Lublani. Pro ilustraci shrnu pokus homeopatického přípravku, který odpuzuje plzáky španělské. Provedli jsme ho s mladými sazenicemi salátu. V uzavřené místnosti jsme ze dvou záhonů salátu zalili jeden homeopatickým přípravkem proti hlemýžďům a druhý ne. Dva dny po zalévání jsme hlemýždě zavřeli do místnosti, ve které nebyl východ. Během prvních dvou dní hlemýždi sežrali nezalitý salát, zalitého s homeopatickým přípravkem se nedotknuli a třetí den jí sežrali polovinu (je známo, že hlemýžď, který nejí, velice rychle uhyne). Při variantě pokusu, během níž měli hlemýždi z místnosti se záhony východ, sežrali nezalitý salát, a jakmile došel, odešli jinam, ale záhonu zalitého přípravkem se nedotknuli.

Jak dlouho už se HOMEOPATické přípravky na rostliny používají a jsou ty, které jsou dostupné na trhu, vhodné?

Je zajímavé, že průkopníky agrohomeopatie na rostlinách byli homeopati lékaři. První začala tyto přípravky přibližně před čtvrt stoletím vyrábět firma Biplantol; vyrábí většinou přípravky vhodnější pro profesionály, které vyžadují podrobnější znalosti rostlin a definování problémů. V této oblasti je známá také německá firma Neudorf. Když jsme se před léty homeopatií pro rostliny začali zabývat my, spojili jsme se s předními světovými homeopaty, Australanem Vaikunthanathem Da Kavirajem a Němkou dr. Chrinstiane Mauteovou, oběma lékaři, ale i průkopníky agrohomeopatie. Jejich zkušenosti a zkušenosti prvních agrohomeopatických škol ve Švýcarsku jsme chtěli přesadit do agronomie s přihlédnutím ke znalostem agronomických zákonitostí. Na rozdíl od ostatních jsme se proto orientovali na výrobu kombinovaných přípravků, zatímco většina ostatních výrobců vyrábí dle druhů rostlin nebo má velice široké spektrum přesných přípravků určených profesionálům. Ve Slovinsku je tak orientována i agrohomeopatická práce Majdy Ortanové.
Část svého vývoje jsme rovněž my směřovali na hledání řešení pro profesionální pěstitele zelí a salátu, kteří se v určitých fázích růstu potýkají se specifickými problémy. Nevratné prostředky k tomu jsme obdrželi jako finalisté soutěže Start up Slovenia 2013 od Podnikatelského fondu Slovinska.

KDE JE POUŽITÍ AGROHOMEOPATIE NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ?

Velmi rozšířená je mezi ekologickými pěstiteli ve Švýcarsku, v Německu a Rakousku, posiluje ve Skandinávii, daleko jsou v této oblasti i v Austrálii a Jižní Americe.

Také zastánci biodynamiky zdůrazňují význam ředění resp. míchání svých přípravků a hovoří o homeopatických zásadách. Jsou dnešní agrohomeopatické přípravky srovnatelné s biodynamickými?

Rudolf Steiner, průkopník a zakladatel biodynamiky vycházel ze zásad homeopatie. Rozdíl je v tom, že zastánci biodynamiky používají pouze část homeopatie, kterou před více než dvěma sty lety založil německý lékař Samuel Hahnemann dle zásady »podobné se léčí podobným«. Agrohomeopatie pracuje s daleko širším spektrem esencí.

JAKÝ PROCES REGISTRACE JE PRO AGROHOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY PŘEDEPSÁN?

Předpisy v EU je řadí mezi výrobky pro obecné použití resp. do skupiny výrobků k posílení rostlin. Protože nemají měřitelnou aktivní látku, není možné je zařadit jinam.

Julijana Bavčar, DELOINDOM.SI

IMATE VPRAŠANJE ZA NAS?
Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI

Potrebujete vrtnarski nasvet?
Imate vprašanje glede izdelkov?

Imate vprašanje glede stanja vašega naročila?

Želite naročiti večjo količino Homeogarden izdelkov ali pa postati distributer/prodajalec?