Poimenovanja in vrste semen

vrste semen

V svetu vrtnarjenja, kjer se prepletajo zemlja, sonce in rože, se skriva čarobnost poimenovanja in vrste semen. Od nežnih cvetlic do hrustljave zelenjave ter aromatičnih zelišč, semena nosijo v sebi obljubo življenja in obilja. V tem članku bomo raziskali fascinantni svet poimenovanja semen in se poglabljali v različne vrste semen, ki oblikujejo naš vrtnarski prostor.

Skupaj bomo odkrivali, kako lahko pravilno izbiranje in razumevanje semen prispeva k uspešnemu vrtnarjenju ter pripomore k ohranjanju biotske raznovrstnosti in tradicionalnih praks. Vstopimo torej v svet semen, kjer vsako ime pripoveduje zgodbo o rasti, življenju in neizmerni lepoti vrta.

Picture of Dejan Udovč

Dejan Udovč

Dipl. inž. agronomije in hortikulture

Ob obisku spletnih strani in vrtnarskih centrov barvite semenske vrečice seme cvetlic, seme zelenjave in seme zelišč vabijo k nakupu, saj obetajo bujne zasaditve in bogastvo barv v prihodnjih mesecih. Raznolikost semen nam omogoča, da izberemo rastline, ki ne le obogatijo vrt s čudovitimi barvami in okusi, temveč tudi ohranjajo naravno ravnovesje ter spodbujajo trajnostno vrtnarjenje. Zato je ključno, da se seznanimo z različnimi vrstami semen ter izberemo tiste, ki bodo ustrezale našim ciljem organske vzgoje.

Vendar pa je v tej pestri paleti semen ključno ohranjati jasen fokus na izvoru in vrsti semen, ki jih izberemo. Še posebej to postane nujno, če si prizadevamo vzgajati rastline v našem vrtu po načelih organske vzgoje.

Z razmahom vrtnarjenja in vedno večjo osveščenostjo potrošnikov postaja pomembno, da se zavedamo, od kod izvirajo naša semena in kakšne vrste izberemo za svoj vrt. V nadaljevanju bomo raziskali pomen skrbne izbire semen ter kako ta odločitev lahko obogati naš vrtnarski prostor in prispeva k trajnostni in zdravi pridelavi rastlin.

Tradicionalna ali heirloom semena

Tradicionalna ali heirloom semena predstavljajo semena, ki so bila tradicionalno ohranjana skozi leta in desetletja; gre za semena, ki so povezana z dediščino naših prednikov. Na žalost se je s širjenjem hibridov (F1) in razvojem genskega inženiringa v zadnjih desetletjih tradicionalno ohranjanje semen skoraj popolnoma izgubilo, zaradi množične proizvodnje ter poudarka na velikih količinah in privlačnem videzu.

Na srečo pa se ta vrsta semen zdaj ponovno vračajo. Skozi medsebojno sodelovanje med prijatelji, društvi vrtnarjev in preko interneta je mogoče organizirati nabavo ali izmenjavo semen starodavnih domačih sort. Semenske banke  in botanični vrtovi so preverjene institucije, kjer lahko pridobimo pristna tradicionalna semena in sadike.

Tradicionalna semena so povezana z ohranjanjem biotske raznolikosti in tradicionalnih sort rastlin, ki se morda ne vzgajajo v velikem obsegu. Imajo lastnosti matične rastline kar vam lahko olajša vzgojo in načrtovanje setve semen. Posebne lastnosti, okusi ali zgodovina so povezani z določeno regijo ali skupnostjo. Veliko heirloom rastlin je samooprašnih, kar pomeni, da ohranjajo svoje značilnosti, ko se same oprašujejo, kar je lahko pomembno za vzdrževanje sort.

Semena pšenice
Semena pšenice

Starševske rastline so izpostavljene prostemu opraševanju v naravni obliki z vetrom ali žuželkami oziroma s samooprašitvijo.  Vsem je enotno, da so to semena brez hibridnega križanja in genskih sprememb. Pri pridelavi in ohranjanju semen starih sort je pomembno, da so matične rastline tretirane in vzgojene na ekološki način. Ker so v ekološki pridelavi rastline bolj občutljive na ekstremne vremenske dogodke (suša, toča, mraz, nevihte …) in pojav fitopatogenov (rastlinske bolezni in škodljivci), slednje potem vpliva na količino in kakovost semena. Naslednjo sezono imamo mnogokrat problem s kaljivostjo domačih semen. Na to se da vplivati, a moramo biti pri uporabi zaščitnih sredstev in gnojil zelo previdni.

Uporabljajmo le organska gnojila, ki imajo certifikat. Priporočam tudi uporabo mikorize. Za naravno zaščito uporabimo tradicionalna naravna škropiva iz zelišč, ki jih sami pripravljamo med sezono. Zadnjih nekaj let so na trgu naravni pripravki, s katerimi rastline okrepimo in zaščitimo na osnovi homeopatije za rastline.

Semena cvetlic

V ponudbi iz lekarne za rastline HomeOgarden so na voljo sredstva za krepitev rastlin in zaščito rastlin. Ti so enostavni za uporabo in imajo certifikat za ekološko pridelavo. So brez agrokemikalij, se ne nalagajo v rastlinah ter so neškodljivi za čebele, druge živali, okolje in človeka.

Gensko spremenjena semena ali GSO semena

Gensko spremenjena semena ali GSO semena se nanašajo na napredek v tehnologiji in biologiji, kjer proizvajalci s pomočjo genskega inženiringa vključijo določene želene gene. Tako dodajo rastlinam gene, ki povečajo odpornost na sušo in fitopatogene, izboljšajo okus, povečajo rodnost … Znani so primeri GSO semena koruze, soje in bučk. O GSO semenih in organizmih poteka vroča razprava med zagovorniki in nasprotniki GSO. Zaradi dolgoročnih negativnih učinkov na zdravje in okolje skupine potrošnikov ter vrtnarji nasprotujejo GSO pridelkom.

Z uporabo GSO organizmov se pojavljajo novi alergeni in toksini, kar vodi v velik pojav netolerance na posamezna živila, kot sta gluten in beljakovine. Prav tako lahko prihaja do pojava novih virusov, odpornosti na antibiotike, nevarnosti okužb in mutacij v človeških celicah, zmanjšanja biološke raznolikosti ter onesnaženja ekosistemov. Gre za nove organizme, ki se samostojno razmnožujejo, mutirajo in migrirajo v okolje. Ko so enkrat ustvarjeni in spuščeni v obtok, postanejo trajni in jih ni več mogoče umakniti. Kljub temu mnoga podjetja in znanstveniki podpirajo GSO v prizadevanju za reševanje svetovnega problema lakote in podhranjenosti ter zaradi pridelovanja hrane na področjih, ki so trenutno neprimerna za kmetovanje, kot je na primer puščava.

gensko spremenjena semena koruze
Gensko spremenjena semena koruze so med najbolj znanimi.

Certificirana ekološka semena

Ekološka semena so proizvedena v skladu z ekološkimi standardi in organskimi metodami. Uporaba kemičnih preparatov in umetnih gnojil je prepovedana. Zaradi zavedanja o pomembnosti načina vzgoje zelenjave ter skrbi za okolje postajajo certificirana ekološka semena vse bolj priljubljena in razširjena.

Pridelovalci ekoloških semen so redno podvrženi nadzoru državnih organov, pridobitev dovoljenja za proizvodnjo certificiranih ekoloških semen pa lahko traja več let. Ker so rastline osnova številnih farmacevtskih, kozmetičnih in prehrambenih izdelkov, je izjemnega pomena, da so surovine za te izdelke pridelane na organsko ekološki način. Zato se uporaba teh semen v zadnjem času povečuje tako pri velikih proizvajalcih, kmetih in vrtnarjih kot tudi pri ljubiteljskih vrtnarjih.

eko seme prednosti logo
Certificirano ekološko seme

Certificirano ekološko seme:

Organsko seme je certificirano za ekološko pridelavo, proizvedeno v skladu z visokimi ekološkimi standardi z upoštevanjem 100% organske vzgoje. Pri pridelavi certificiranega semena se izključno uporablja ekološka semena, ekološka sredstva za zaščito rastlin in krepitev rastlin ter organska gnojila. Uporaba kemičnih sredstev in umetnih gnojil v proizvodnji ekološkega semena je strogo prepovedana. Široka linija certificiranega ekološkega semena za vrt pod oznako ECOSORTiA predstavlja našo predanost ekološki osveščenosti in podporo trajnostnemu načinu življenja. Ekološko certificirano seme zagotavlja, da bodo vaši pridelki vzgojeni na način, ki spoštujejo naravo in vaše zdravje.

eko seme prednosti lokalno prilagojena logo
Klimatsko prilagojeno seme

Klimatsko prilagojeno seme:

Seme je prilagojeno podnebnim razmeram: Klimatsko območje, s katerega se zbirajo semena, igra ključno vlogo pri kakovosti distribuiranega semena. Semena, ki so proizvedena na območju podobnem vašemu, omogočajo boljšo prilagoditev rastlin lokalnim razmeram, kot so vlaga, temperatura in sezonske spremembe. S pravilno prilagojenim semenom imajo rastline večjo možnost uspešne prilagoditve okolju, kar se odraža v boljši kaljivosti in večji odpornosti rastlin proti boleznim, škodljivcem ter neugodnim vremenskim razmeram, kar privede do večjega pridelka.

eko seme netretirano seme logo
Netretirano seme

Netretirano seme:

Netretirano seme ni zaščiteno, saj se zanaša na naravne mehanizme odpornosti rastlin pri kakovostni ekološki vzgoji, kar odpravlja potrebo po uporabi kemičnih sredstev pri pridelavi in pakiranju semen. S tem se zagotavlja, da bodo vaši pridelki vzgojeni na naraven in zdrav način s podpiranjem trajnosti in okolju prijazno pridelavo hrane.

Ekološka semena ECOSORTiA niso bila obdelana s kemičnimi ali drugimi sredstvi in predstavljajo popolnoma vzgojeno naravno, zdravo hrano ter bogat okusen pridelek v vašem vrtu.

Standardno neobdelano seme

Standardna semena so pogosta izbira, saj so na voljo v vseh semenarnah in vrtnarskih centrih, predstavljena v pisanih vrečkah in škatlicah, ki privabljajo k nakupu. Ta semena so množično prodajana in cenovno dostopna. Proizvajalci pri njihovi proizvodnji uporabljajo umetna gnojila in pesticide, a so kljub temu pod nadzorom pristojnih inštitucij ter se morajo držati predpisanih normativov. Niso dodatno tretirana ali gensko spremenjena. Čeprav obstaja majhna verjetnost genetskih sprememb zaradi metode opraševanja, je to v resnici zelo redko.

Tretirana semena

Tretirana semena so standardna semena, ki so dodatno obdelana s pesticidi ali gnojili, da izboljšajo njihove lastnosti. Ta semena so tako obdelana, da kalijo bolje, rastejo hitreje in so zaščitena pred določenimi boleznimi ter škodljivci, ali pa se podaljša čas njihove uporabe. Obdelava semena se lahko izvede na več načinov, vključno z nanosom kemičnih snovi na površino semena ali vključitvijo sredstev v samo seme. Semena so lahko tretirana pred setvijo ali po setvi, odvisno od želenih učinkov. Poznamo organsko in kemično tretirana semena. Na embalaži teh semen morata biti jasno navedeni oznaka ‘tretirano’ in razlaga, s čim je bilo seme tretirano.

Pomembno je opozoriti, da je uporaba tretiranih semen občutljiva tema, saj se nekateri ljudje zavzemajo za organsko pridelano hrano in okolju prijazne prakse, medtem ko drugi prepoznavajo koristi tretiranja semen pri izboljšanju pridelek in zmanjševanju izgub zaradi bolezni in škodljivcev. Pri nakupu tretiranih semen je priporočljivo natančno prebrati embalažo, kjer so jasno navedeni vsi uporabljeni postopki in sredstva.

Hibridna semena

Za razlago hibridnih semen se spomnimo šolskega primera iz biologije, ko smo se učili, kako je Charles Darwin križal rdeči in beli grah, da je dobil roza grah. Tehnika križanja je že dolgo poznana in se izvaja že od samega začetka kmetijstva. S hibridnim križanjem in selekcijo skozi leta botaniki in proizvajalci vzgojijo križance z najboljšimi lastnostmi starševskih rastlin.

Tako imamo vsako leto nov atraktiven hibrid, ker je tu neskončno kreiranje novih sort. S križanjem izboljšajo rodnost, da imamo večji pridelek, atraktiven videz listov, cvetov ali plodov, povečajo odpornost na določene bolezni in škodljivce ter tudi izboljšajo okus plodov. Posebnost teh semen pa je, da ohranijo lastnosti le eno generacijo. Če shranimo semena teh hibridov, njihovi potomci ne bodo imeli enakih lastnosti, zato ne moremo pričakovati enakega videza, okusa ali količine pridelka.

Za razliko od GSO semen gre tu za kontrolirano naravno križanje in selekcijo rastlin z najboljšimi lastnostmi, zato traja leta in leta, preden dobimo križance s pravimi lastnostmi, ki so dobri in primerni za prodajo. Tako so skozi zgodovino ustvarili nove vrtne in njivske kulture ter ogromno sort. Hibridna semena so označena z oznako F1 ali F2, ki se nahaja za imenom sorte. F1 je potomec, ki je nastal z neposrednim križanjem dveh starševskih rastlin, F2 pa je potomec dveh križancev F1 s samooploditvijo.

Pomembno

Pomembno je razumeti, da imajo semena informacije starševskih rastlin in spojine tretiranj. Vse skupaj se potem prenese na novo rastlino in njene plodove, zato je pomembno, kakšno seme sejemo. Te informacije niso vidne in so zapisane kot kemične formule ali energijski naboj. Zato upoštevajmo pregovor, ki pravi: »Sejemo, kar jemo, in smo, kar jemo.

Semena na traku

Semena na traku so inovativna rešitev, ki olajšuje setev in poskrbi za bolj enakomerno razporeditev rastlin v vašem vrtu. Trak, obogaten z vnaprej postavljenimi semeni, omogoča enostavno in natančno setev brez potrebe po ročnem odmerjanju in ločevanju posameznih semen.

Ta praktična metoda omogoča hitro in učinkovito setev brez potrebe po dodatnih pripomočkih. Semena na traku so že postavljena v optimalni razdalji, kar zagotavlja ustrezno razdaljo med rastlinami in s tem boljše pogoje za rast in razvoj. To je še posebej koristno pri setvi na manjše površine ali pri vzgoji rastlin v loncih.

Z uporabo semen na traku boste prihranili čas, preprečili prekomerno setev ter ustvarili urejen in dobro organiziran vrt. To je priročna rešitev, ki je še posebej primerna za začetnike in tiste, ki želijo poenostaviti postopek setve ter zagotoviti uspešno in urejeno vzgojo rastlin.

Avtohtona semena

Avtohtona semena označujejo semena rastlin, ki izvirajo iz določenega geografskega območja ali regije. Ta semena so se naravno razvila v svojem naravnem okolju skozi dolga obdobja in so prilagojena lokalnemu podnebju, vrtni zemlji in drugim okoljskim razmeram.

Za avtohtona semena je značilna visoka stopnja prilagoditve lokalnim razmeram, kar pripomore k njihovi uspešni rasti in razvoju na določenem območju. Uporaba avtohtonih semen lahko prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, lokalne kulturne dediščine ter vzdrževanju zdravih in trajnostnih ekosistemov.

V vrtnarstvu in kmetijstvu je ohranjanje avtohtonih semen pomembno za trajnostno pridelavo hrane ter preprečevanje izgube genetske raznolikosti v rastlinskih vrstah. Številni ljubiteljski vrtnarji, kmetje in organizacije za ohranjanje okolja spodbujajo uporabo avtohtonih semen kot načina ohranjanja naravnih ekosistemov ter spodbujanja odpornosti rastlin na lokalne izzive.

V Sloveniji obstaja bogata dediščina avtohtonih rastlinskih sort, ki so se razvile skozi stoletja in so prilagojene lokalnim podnebnim in tlačnim razmeram. Nekatere od teh avtohtonih sort vključujejo: 

zelenjadnicasortaizvor
Čebula Belokranjkadomača
 Ptujska rdečaavtohtona
ČesenPtujski jesenkiavtohtona
 Ptujski spomladanskiavtohtona
Belo zeljeVaraždinskotradicionalno
 Ljubljanskoavtohtona 
 Kranjsko okrogloavtohtona
 Emonadomača
KorenjeLjubljansko rumenoavtohtona
RadičSolkanskiavtohtona
 Monivipdomača
Visok fižolKlemendomača
 Jabelski pisanecdomača
 Jeruzalemskidomača
 Ptujski maslenecdomača
MotovilecLjubljanski motovilecavtohtona
Glavnata solataDalmatinska ledenkatradicionalna
Strniščna repaKranjska okroglaavtohtona

 

Ohranjanje tradicionalnosti sort semen

Skupnosti vrtičkarjev in organizacije se trudijo ohranjati tradicionalne sorte semen, ki so ogrožene. To ohranjanje prispeva k biotski raznovrstnosti in ohranjanju kulturne dediščine.

Avtohtona semena fižola

Semenske banke

Rastlinske genske banke, znane tudi kot semenarske banke ali genske banke semena, so organizacije ali institucije, ki se ukvarjajo s hranjenjem, vzdrževanjem in ohranjanjem genetske raznolikosti rastlinskih vrst. Namen teh bank je zbiranje, shranjevanje in zagotavljanje semenskega materiala, da se ohrani genetsko bogastvo rastlinskih vrst za prihodnje generacije.

Ključne naloge rastlinskih genskih bank vključujejo:

  1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti semen: Rastlinske genske banke pomagajo ohranjati raznolikost genov v rastlinskih vrstah, kar je ključno za prilagajanje na spremembe okolja, bolezni in druge stresne dejavnike.

  2. Zagotavljanje semenskega materiala: Genske banke skrbijo za dolgoročno hrambo semenskega materiala različnih rastlinskih sort, vključno z avtohtonimi in ogroženimi vrstami.

  3. Raziskave in izobraževanje: Genske banke sodelujejo pri raziskavah o genetiki rastlin, prispevajo k pridobivanju znanja o genetski raznolikosti in nudijo podporo izobraževanju.

  4. Reševanje izumrlih ali ogroženih vrst semen: Genske banke lahko igrajo ključno vlogo pri obnavljanju populacij rastlinskih vrst, ki so ogrožene ali celo izumrle v naravi.

  5. Pomoč pri prilagajanju kmetijskih praks: S hranjenjem raznolikega semenskega materiala lahko genske banke pomagajo pri prilagajanju kmetijskih praks na spremenjene podnebne razmere, bolezni in druge izzive.

Rastlinske genske banke so ključni dejavnik pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki je temeljni vir za trajnostno kmetovanje, prehransko varnost in prilagajanje na podnebne spremembe.

Globalni izzivi

Množična pridelava in uporaba hibridnih sort ter gensko spremenjenih semen postavljata izzive ohranjanju biotske raznovrstnosti in tradicionalnih sort. Ohranjanje avtohtonih in heirloom sort postaja ključno za trajnostno prihodnost vrtnarjenja.

Rus, ki je rešil semena

Leta 1926 je ruski botanik in genetik Nikolaj Vavilov le nekaj korakov stran od Sankt Peterburga, v Pavlovsku, ustanovil eksperimentalno postajo. S tem je postavil temelje prvi semenski banki na svetu. Med drugo svetovno vojno, ko je Leningrad doživljal več kot dveletno obleganje, so znanstveniki iz Pavlovskega zavzeto pakirali različna semena in jih varno shranili v kleti, izven dosega nemških okupatorjev. Tragično je, da je več znanstvenikov v tem času izgubilo življenje, saj so se raje odrekli hrani in stradali, kot da bi požrli semena, kar navajajo zgodovinski viri. Danes v Pavlovsku hranijo več kot sto sort kosmulj, malin, češenj, in več kot tisoč različnih sort jagod. Presenetljivo je, da kar 90 odstotkov teh vrst ni prisotnih v nobeni drugi semenski zbirki na svetu. Ker večina teh rastlin ne more kaliti iz semena, so vzdrževane v živih pogojih.

Noetova barka semenska banka na Norveškem: Varuhinja biotske raznolikosti na Arktičnem polu

V samem srcu arktičnega otoka Spitsbergen na Norveškem se nahaja poseben arhiv narave – Noetova Barka svetovna semenska banka. Ta izjemna ustanova je bila ustanovljena z namenom ohranjanja in varovanja biotske raznolikosti na svetovni ravni.

Noetova Barka je podzemna semenarska banka, ki se nahaja v globoko v Arktiki. Zgrajena v ledu na varni razdalji od morja, je zasnovana tako, da ščiti dragocene rastlinske genske vire pred naravnimi katastrofami, vojnami ali drugimi nepredvidljivimi dogodki.

S svojimi odpornimi betonskimi stenami in vrati, ki tehtajo več ton, Noetova Barka zadržuje več kot milijon vzorcev semen različnih rastlinskih vrst. Ta impresivna shramba semen je rezultat sodelovanja Norveške vlade, Svalbard Global Seed Vaulta in različnih mednarodnih partnerjev.

Noetova Barka ni le arhiv semenske dediščine, temveč je tudi simbol združenega prizadevanja za ohranjanje biotske raznolikosti našega planeta. Njena vloga postaja vse pomembnejša v luči podnebnih sprememb in drugih izzivov, s katerimi se sooča svetovno okolje.

Kot zanesljiv varuh rastlinske dediščine Noetova barka – semenska banka nadaljuje s svojim poslanstvom, ki presega čas in prostor, ter pomaga zagotoviti trajnostno prihodnost za nas in prihodnje generacije.

semenska banka
Svetovna semenska banka - Noetova barka

Pri izbiri semen za vaš vrt je ključno, da sledite svojim strastem in ciljem vrtnarjenja. Razmislite o tistem, kar vas najbolj navdušuje – ali so to sočni paradižniki, pisane cvetlice ali dišeči zeliščni vrt. Upoštevajte specifične pogoje vašega vrta, kot so sončna ali senčna lega, tipi vrtnih tal in podnebne razmere, ter izberite semena, ki bodo uspevala v teh okoliščinah.

Sodelovanje v izmenjavi semen z lokalnimi vrtičkarji ali prijatelji lahko prinese edinstvene rastline in obogati vrtnarjenje. Hkrati pa tudi podpira skupnost in ohranjanje tradicionalnih sort, ki so lahko odpornejše in prilagojene lokalnim razmeram.

Vrtnarjenje ni zgolj opravilo, temveč izkušnja, ki raste skupaj z nami. Zato se prepustite odkrivanju novih sort, eksperimentiranju z različnimi rastlinami in uživajte v vsakem koraku tega čudovitega vrtnarskega potovanja. S pestrostjo semen v vašem vrtu boste soustvarjali pisano in živahno okolje, ki bo prinašalo radost in obilje vse leto.

Preverite pestro izbiro naših ekoloških semen:

Morda vas zanima tudi

Semena in sejanje – vzgojimo popolno zelenjavo

Ko sem hodil še v malo šolo, sem nekoč posadil semena fižola. Verjetno ste kot otrok tudi vi to kdaj storili. Spomnim se, kako sem fižolovo zrno vtaknil v jogurtov lonček, delno napolnjen s prstjo in ga veselo zalival, opazoval kako kali in ga nato ponosno pokazal staršem. V prihodnjih vrtnarskih nasvetih se bomo znebili strahu pred neuspehom in ustvarili zdrav, čudovit, slasten in samozadosten vrt iz semena.

Preberite več »
vzgoja sadik

Priprava sadik: sejanje in vzgoja

Ob začetku novega leta, ko postajajo dnevi vedno daljši, številni vrtnarji in vrtnarke nestrpno čakajo čas prve setve. Ste že poizkusili sami z vzgojo lastnih sadik? Poizkusite, saj je vzgoja sadik povsem preprosta, hkrati pa boste postali neodvisni od ponudbe sadik.

Preberite več »
PREBIRAJTE VRTNARSKE NOVIČKE in PRIDOBITE 10 % POPUST

Po sveže nasvete vam ni treba daleč – le do svojega e-poštnega nabiralnika. Da ne boste zamudili kakšne pomembne informacije ali aktualne akcije, vas vabimo, da se prijavite na naše novičke. Pa brez skrbi, pošiljali vam bomo zgolj uporabno vsebino.


Ob prijavi vam podarimo tudi kupon v višini 10 % popusta v naši spletni trgovini.**

* E-poštni naslov je obvezen podatek. S prijavo na vrtnarske novičke se strinjam, da poznam svoje pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.
** Na vpisan elektronski naslov smo vam poslali povezavo za potrditev vaše prijave in kodo kupona za enkratni 10 % popust. S potrditvijo prijave boste potrdili, da je to vaš e-poštni naslov.

Druge kategorije izdelkov za vrt:

IMATE VPRAŠANJE ZA NAS?
Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI

Potrebujete vrtnarski nasvet?
Imate vprašanje glede izdelkov?

Imate vprašanje glede stanja vašega naročila?

Želite naročiti večjo količino Homeogarden izdelkov ali pa postati distributer/prodajalec?