Politika zasebnosti

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

  1. Uvod

Določbe o varovanju osebnih podatkov, ki ga izvaja HomeOgarden d.o.o (v nadaljevanju HomeOgarden ali upravljavec), veljajo kot Splošne informacije o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju splošni pogoji). Obiskovalec spletne strani se z obiskom spletne strani www.homeogarden.com strinja s spodaj navedenimi določili in Pogoji uporabe spletne strani. Zbrane osebne podatke bo upravljavec porabljal izključno za storitve, ki jih ponuja.

Pri podjetju HomeOgarden se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov in zasebnosti, saj gre za temeljno človekovo pravico in zato ravnamo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec za potrebe izvajanja svoje osnovne dejavnosti pridobiva osebne podatke strank iz različnih virov. Zaposleni pri podjetju HomeOgarden zbirajo in obdelujejo podatke v skladu s predpisi in v okviru svojih službenih pooblastil.

Upravljavec se obvezuje, da bodo osebni podatki hranjeni s potrebno skrbnostjo ter najvišjimi standardi varnosti in bodo hranjeni, obdelovani in varovani s skladno z relevantno zakonodajo na tem področju (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah, Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in drugi predpisi, ki urejajo to področje).

Upravljavec se obvezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki bodo posredovani preko spletne strani, uporabljeni v skladu z določili o varovanju osebnih podatkov, da osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

  1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je HomeOgarden d.o.o
Davčna številka SI: 95662944
Matična številka: 6259014000
Sedež: Kašeljska cesta 144, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE
Telefon: 030 315522
Email: [email protected]

  1. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkov in za pošiljanje promocijske e-pošte ter SMS sporočil za spletno trgovino www.homeogarden.com. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenij, DPD, GLS  ipd.) bo Upravljavec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljavec ne odgovarja.

a) Obisk spletne strani.

Določeni podatki obiskovalca spletne strani se uporabljajo za namene izboljšanje uporabniške izkušnje in za namene spremljanja in analize spletne strani.

Ob obisku spletne strani se zbirajo naslednji podatki: IP naslov; URL naslov spletne strani, iz katere dostopate do naše spletne strani; nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata; vsebine, do katerih dostopate na spletni strani; datum dostopa in trajanje obiska spletne strani, druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

b) Naročilo oziroma nakup produkta na spletni strani.

V primeru nakupa produkta podjetja HomeOgarden je potrebno za uspešno naročilo prostovoljno posredovati naslednje podatke: ime in priimek, država, hišno številko in ulico, poštno številko, mesto, telefon, e-poštni naslov in druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini; podjetje oz. naziv pravne osebe  in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba).

Vsi podatki, ki so zbrani v postopku nakupa produktov, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti podjetja HomeOgarden in se uporabljajo za potrebe izvedbe in dostave naročila.

c) Naročilo na e-novice.

Za namene obveščanja o svežih vrtnarskih novicah, drugih pomembnih informacijah, aktualni ponudbi ali akcijah, dogodkih in nagradnih igrah, se lahko prijavite na naše e-novice. Privolitev mora biti prostovoljna in nedvoumna.

Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

d) Podaja pohvale ali pritožbe.

Za namene podajanja odgovorov na vaše pohvale ali pritožbe.

e) Izvedba nagradnih iger.

Podjetje HomeOgarden prireja tudi nagradne igre. V tem primeru upravljavec obdeluje podatke za namene organizacije, obveščanja o poteku in nagrajencih.

f) Drugi primeri, določeni s to politiko.

  1. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

a) Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb

HomeOgarden navedene osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom (spremljanje zadovoljstva strank; vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov).

b) Obdelava osebnih podatkov v zakonitem interesu podjetja HomeOgarden

Zagotovitev in obdelava osebnih podatkov je pogodbena obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo pogodbena in civilno pravna razmerja (predvsem opravilno sposobnost oseb mlajših od 15 let, odškodninsko odgovornost, ipd.), kot na primer Obligacijski zakonik, Kazenski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov ter relevantna evropska zakonodaja, ki se nanaša na poštene poslovne prakse in varstvo potrošnikov.

c) Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Upravljavec obdeluje podatke stranke, ko ta prostovoljno in nedvoumno poda privolitev za namene izvajanja trženjskih aktivnosti uporavljavca kot so obveščanje o nasvetih, aktualni ponudbi in akcijah, dogodkih in podobno ter za izvajanje raziskav in statistične obdelave podatkov o strankeh ter za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe ter izvajanje segmentacije in profiliranja.

Stranka lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče.

  1. Hramba osebnih podatkov

Je odvisna od namena in podlage obdelave osebnih podatkov. Ti se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

  1. Pravice posameznikov

a) Pravica do dostopa: upravljavec vam mora potrditi, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki; in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

b) Pravica do popravka: ppsameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.

d) Pravica do omejitve obdelave: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v skladu s v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

f) Pravica do ugovora: Pravica do ugovora vsebinsko pomeni, da posameznik upravljavcu prepove uporabo profila, ki ga je ustvaril na podlagi podatkov, ki se nanašajo nanj. Pravico do ugovora lahko posameznik uveljavlja le v naslednjih primerih:

Kadar upravljavec obdeluje profil posameznika na podlagi zakonitega interesa po določbi točke (f) 1. odstavka 6. člena GDPR ali v okviru opravljanja nalog v javnem interesu po točki (e) 1. odstavka 6. člena GDPR, pa upravljavec ne izkaže nujnih legitimnih razlogov za takšno obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali ne izkaže, da je obdelava potrebna za uveljavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma nasprotovanje pravnim zahtevkom;

Kadar upravljavec obdeluje profil posameznika za namene neposrednega trženja.

upravljavec profilov posameznikov ne obdeluje na podlagi zakonitega interesa ali v okviru opravljanja nalog v javnem interesu, ampak jih obdeluje izključno na podlagi privolitve posameznika, za namene izvajanja pogodbe, sklenjene s posameznikom, oziroma za namen pogajanj za sklenitev pogodbe s posameznikom, ter neposredno na podlagi zakona.

Ker upravljavec profile posameznikov za namene neposrednega trženja obdeluje izključno na podlagi privolitve posameznika, bo upravljavec v primerih, ko posameznik nasprotuje takšni obdelavi podatkov, štel, da preklicuje privolitev.

7. Oblikovanje profilov

Določene podatke upravljavec uporablja za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam predstavimo čim bolj relevantne izdelke ali storitve. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano). To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno z nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.

  1. Odgovornost uporabnika

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

  1. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: [email protected].

  1. Končne določbe

Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

IMATE VPRAŠANJE ZA NAS?
Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI

Potrebujete vrtnarski nasvet?
Imate vprašanje glede izdelkov?

Imate vprašanje glede stanja vašega naročila?

Želite naročiti večjo količino Homeogarden izdelkov ali pa postati distributer/prodajalec?