POIMENOVANJA

IN VRSTE

SEMEN

POIMENOVANJA IN VRSTE SEMEN

Pomlad je najbolj razburljiv čas za stare in nove vrtnarje. Ko gremo v semenarno, nas živobarvni pisani semenski paketi prav vlečejo k nakupu. A na voljo je več različnih tipov semen. Na izvor in vrsto semena moramo biti pozorni, če vzgajamo rastline v našem vrtu po posebnih načelih naravne in ekološke pridelave. Da boste lažje razumeli in izbrali primerno seme, je tu razlaga glavnih tipov semen.

TRADICIONALNA ALI HEIRLOOM SEMENA

Tradicionalna semena so semena, ki jih tradicionalno ohranjamo skozi leta in desetletja; to so semena naših babic. Žal se je z masovnim pojavom hibridov in razvojem genskega inženiringa, potreb in usmerjenosti globalnega trga k velikim količinam in atraktivnemu videzu v zadnjih desetletjih tradicionalno ohranjanje semen skoraj povsem uničilo. A k sreči se tovrstna semena sedaj vračajo in med prijatelji, društvi vrtičkarjev ter prek interneta se lahko dogovorimo za nabavo ali izmenjavo semen starih domačih sort. Nastale semenske banke in botanični vrtovi so preverjene inštitucije, kjer lahko dobimo prava tradicionalna semena in sadike.

Starševske rastline so izpostavljene prostemu opraševanju v naravni obliki z vetrom ali žuželkami oziroma s samooprašitvijo.  Vsem je enotno, da so to semena brez hibridnega križanja in genskih sprememb. Pri pridelavi in ohranjanju semen starih sort je pomembno, da so matične rastline tretirane in vzgojene na ekološki način. Ker so v ekološki pridelavi rastline bolj občutljive na ekstremne vremenske dogodke (suša, toča, mraz, nevihte …) in pojav fitopatogenov (rastlinske bolezni in škodljivci), slednje potem vpliva na količino in kakovost semena. Naslednjo sezono imamo mnogokrat problem s kaljivostjo domačih semen.  Na to se da vplivati, a moramo biti pri uporabi zaščitnih sredstev in gnojil zelo previdni.

Uporabljajmo le organska gnojila, ki imajo certifikat. Priporočam tudi uporabo MIKORIZE. Za naravno zaščito uporabimo tradicionalna naravna škropiva iz zelišč, ki jih sami pripravljamo med sezono. Zadnjih nekaj let so na trgu naravni pripravki, s katerimi rastline okrepimo in zaščitimo na osnovi HOMEOPATIJE za rastline. V ponudbi iz lekarne za rastline HomeOgarden je na voljo širok spekter pripravkov za naravno zaščito rastlin pred boleznimi in škodljivci. Slednji so enostavni za uporabo in imajo certificat za ekološko pridelavo, so brez agrokemikalij, se ne nalagajo v rastlinah in so neškodljivi za čebele, ostale  živali, okolje in človeka.

GENSKO SPREMENJENA SEMENA ALI GSO SEMENA

Gensko spremenjena semena se nanašajo na napredek v tehnologiji in biologiji, kjer z genskim inženiringom proizvajalci vključijo določene želene gene. Tako dodajo rastlinam gene, ki povečajo odpornost na sušo in fitopatogene, izboljšajo okus, povečajo rodnost itd. Znani so primeri GSO semena koruze, soje in bučk. O GSO semenih in organizmih poteka vroča razprava med zagovorniki in nasprotniki GSO. Zaradi dolgoročnih negativnih učinkov na naše zdravje in okolje skupine potrošnikov in vrtnarji nasprotujejo GSO pridelkom. Z uporabo GSO organizmov se pojavljajo novi alergeni in toksini, velik pojav netolerance na posamezna živila (gluten in beljakovine), pride do pojava novih virusov, odpornosti na antibiotike, nevarnosti okužb in mutacij v človeških celicah, zmanjšanja biološke raznolikosti in onesnaženja ekosistemov. To so novi organizmi, ki se samostojno razmnožujejo, mutirajo in migrirajo v okolje. Ko jih enkrat ustvarimo in spustimo v obtok, so trajni in jih več ne moremo umakniti.  Mnoga podjetja in znanstveniki pa podpirajo GSO v imenu prizadevanja za reševanje svetovnega problema lakote oziroma podhranjenosti ter zaradi pridelovanja hrane na sedaj neprimernih podnebnih področjih za pridelavo, kot je recimo puščava.

CERTIFICIRANA EKOLOŠKA SEMENA

Ta semena so proizvedena v skladu z ekološkimi standardi in organskimi metodami. Uporaba kemičnih preparatov in umetnih gnojil je prepovedana! Zaradi zavedanja, da je pomembno, kako je zelenjava vzgojena, in skrbi za okolje postajajo certificirana ekološka semena vedno bolj popularna in uporabljana. Pridelovalci ekoloških semen so pod redno kontrolo državnih služb, pridobitev dovoljenja, da lahko proizvajajo certificirana ekološka semena, pa traja več let. Ker so rastline osnove mnogih farmacevtskih, kozmetičnih in prehrambenih artiklov, je tudi pomembno, da so ‘surovine’ za te produkte pridelane na organsko ekološki način. Zato je uporaba teh semen v zadnjem času v porastu tako pri velikih proizvajalcih, kmetih in vrtnarjih kot tudi pri ljubiteljskih vrtičkarjih.

STANDARDNO NEOBDELANO SEME

Standardna semena so na voljo v vseh semenarnah in vrtnarskih centrih v pisanih vrečkah in škatlicah, ki najbolj vlečejo k nakupu. Ta se najbolj množično prodajajo. So tudi cenovno ugodna. Proizvajalci pri tem uporabljajo umetna gnojila in pesticide, a so vseeno pod kontrolo pristojnih inštitucij in morajo upoštevati predpisane normative. Niso dodatno tretirana ali gensko spremenjena. Sicer obstaja majhna verjetnost, da je prišlo zaradi metode opraševanja do kakšnih genetskih sprememb, a realno je to res zelo redko.

TRETIRANA SEMENA

Tretirana semena so standardna semena, ki so dodatno tretirana s pesticidi ali gnojili, da izboljšajo njihove lastnosti. Ta semena so tako obdelana, da bolje kalijo, hitreje rastejo in so zaščitena pred določenimi boleznimi ter škodljivci ali pa se podaljša čas njihove uporabe. Poznamo ORGANSKO  in KEMIČNO tretirana semena. Na embalaži teh semen morata biti jasno navedeni oznaka ‘tretirano’ in razlaga, s čim je bilo seme tretirano.

HIBRIDNA SEMENA

Za razlago hibridnih semen se spomnimo šolskega primera iz biologije, ko smo se učili, kako je Charles Darwin križal rdeči in beli grah, da je dobil roza grah. Tehnika križanja je že dolgo poznana in se izvaja že od samega začetka kmetijstva. S hibridnim križanjem in odbiranjem skozi leta botaniki in proizvajalci vzgojijo križance z najboljšimi lastnostmi starševskih rastlin. Tako imamo vsako leto nov atraktiven hibrid, ker je tu kreiranje novih sort neusahljivo. S križanjem izboljšajo rodnost, da imamo večji pridelek, atraktiven videz listov, cvetov ali plodov, povečajo odpornost na določene bolezni in škodljivce ter tudi izboljšajo okus plodov. Posebna lastnost teh semen pa je, da ohranijo lastnosti le eno generacijo. Če shranimo semena teh hibridov, njihovi potomci več nimajo enakih lastnosti in zato ne moremo pričakovati enakega videza, okusa ali količine pridelka. Za razliko od GSO semen gre tu za kontrolirano naravno križanje in  odbiranje rastlin z najboljšimi lastnostmi, zato traja leta in leta, preden dobimo križance s pravimi lastnostmi, ki so dobri in primerni za prodajo. Tako so skozi zgodovino ustvarili nove vrtne in njivske kulture ter ogromno sort. Hibridna semena so označena z oznako F1 ali F2, ki se nahaja za imenom sorte. F1 je potomec, ki je nastal z neposrednim križanjem dveh starševskih rastlin, F2 pa je potomec dveh križancev F1 s samooploditvijo.

Pomembno je razumeti, da imajo semena informacije starševskih rastlin in spojine tretiranj. Vse skupaj se potem prenese na novo rastlino in njene plodove, zato je pomembno, kakšno seme sejemo. Te informacije niso vidne in so zapisane kot kemične formule ali energijski naboj. Zato upoštevajmo pregovor, ki pravi: »Sejemo, kar jemo, in smo, kar jemo.«

Avtor članka: Srečko Blas, inženir agronomije in hortikulture

 

Preberite še:

ZAKAJ JE POMEMBNA VZGOJA LASTNIH SADIK

SEJANJE IN VZGOJA LASTNIH SADIK

NAŠ IZBOR ZA VAS

SI ŽELITE PREJEMATI  HOMEOGARDEN NOVICE?

Ostali nasveti
Kontaktirajte nas

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0