4 EVERGREEN GNOJIVO ZA TRAVU 3 u 1 – 5 kg

109.90 kn

SKU: HR3830057762807 Kategorije: , ,

ORGANSKO GNOJIVO ZA TRAVU SA AKTIVNIM MAGNEZIJEM – DJELUJE PROTIV MAHOVINE

✅ MAH STOP / MAHOVINA STOP

✅ SIGURNO ZA DJECU I KUĆNE LJUBIMCE

✅ 100 DANA INTENZIVNOGA DJELOVANJA

Opis

 

Djeluje protiv mahovine – nije potrebno odstranjivati mahovinu

Organska hrana i korisne bakterije – dugotrajno djelovanje i
raspadanje odumrle mahovine koja se pretvori u hranu za travu

Magnezij – za obnavljanje klorofila i tamno zeleno boju

Djeluje odmah s učinkom do 100 dana.

Sadrži sve potrebne hranjive tvari za travnjak te djeluje protiv mahovine. Sigurno za djecu i domaće životinje. Aktivne bakterije u gnojivu odumrlu mahovinu pretvaraju u hranu za travu. Gnojivo ne uzrokuje oštećenja na travi. Gnojivo koristimo na svim vrstama travnatih površina u omjeru 1 kg na 10 m2. Vrijeme korištenja je tijekom cijelog razdoblja rasta od ranog proljeća do kasne jeseni. Aplikaciju ponovimo nakon 100 dana. Gnojivo možemo koristiti više puta u sezoni. Gnojivo je najbolje posuti prije kiše te na pokošenu travu. Ako nema kiše, preporuča se zalijevanje trave nakon gnojenja. Mahovinu ne treba uklanjati jer će je bakterije same preraditi u hranu za travu. Sastav: 5 % N ( dušik), 5 % P205 (fosfor pentoksid), 20 %, K20 (kalijev oksid), 3 %, MgO (magnezijev oksid). korisne bakterije (Bacillus subtilis sp): 106 exp6 cfu/g. Organske tvari minimalno 40 %.  pH neutralan 6–7. Količina teških metala nalazi se ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK), propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (NN br. 009/14) mg/kg:  Cu 12,7, Zn 47,8, Cd 0,12, Pb 0,58, Ni 5,94, Cr 1,39, Hg ˂ 0,01. Analitički broj: 3183977,  Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ishranu bilja.

Sastojci: gnojivo sukladno s direktivom EG 1069/2008 kategorije 2.

Tehnnički i sigurnosni podaci: Gnojivo je iz organskih tvari. Gnojivo čuvamo u originalnoj ambalaži u suhom, hladnom prostoru te zaštićeno od sunca. Otvoreno ambalažu dobro zatvorite te ostalo gnojivo čuvajte prema gore navedenim uvjetima.

Proizvedeno: u EU, Rendapart, Belgija – po specifikacijama HomeOgarden. HOMEOGARDEN d.o.o.,  Kašeljska c. 144, 1260 Ljubljana, T:+386 5 9052300, www.homeogarden.com

Uvoznik za Hrvatsku: Homeogarden d.o.o.., Šetalište Josipa Pavačića 11, 51515 Šilo.

Dodatne informacije

Težina 50 kg
0
zemlja za rože in vrt