ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  1. Uvod

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koje pruža HomeOgarden d.o.o. (u daljnjem tekstu HomeOgarden ili voditelj obrade) primjenjuju se kao Opće informacije o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

Posjetom internet stranice www.homeogarden.com posjetitelj je suglasan sa sljedećim Uvjetima korištenja internet stranice. Prikupljene osobne podatke voditelj obrade koristit će isključivo za usluge koje nudi.

HomeOgarden iznimno drži do zaštite Vaših osobnih podataka i privatnosti jer je to temeljno ljudsko pravo te stoga poštujemo važeće zakone i propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade za potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti dobiva osobne podatke od kupaca iz različitih izvora. Djelatnici HomeOgarden-a podatke prikupljaju i obrađuju u skladu s propisima i u okviru svojih službenih ovlasti.

Voditelj obrade obvezuje se da će osobne podatke čuvati na primjeren način i s najvišim sigurnosnim standardima te pohranjivati, obrađivati ​​i štititi u skladu s relevantnim zakonima iz ovog područja (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i drugi propisi koji uređuju ovo područje).

Voditelj obrade obvezuje se da će se prikupljeni osobni podaci dostavljeni putem internet stranice koristiti u skladu s odredbama o zaštiti osobnih podataka, tako da se osobni podaci neće prodavati, posuđivati ​​ili na bilo koji drugi način prosljeđivati ​​trećim osobama, osim u zakonskim slučajevima. osim u slučajevima ako tako zahtijeva zakon. osim u slučajevima predviđenim zakonom.

  1. Podaci o voditelju obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podatakaHomeOgarden d.o.o
Porezni broj: 95662944
Matični broj: 6259014000
Sjedište: Kašeljska cesta 144, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE
Telefon: 030 315522
e-mail: [email protected]

 

  1. Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka ili obradu osobnih podataka pojedinca.

Voditelj obrade neće koristiti ove podatke u bilo koju svrhu koja bi mogla naštetiti korisniku ili bilo kojoj drugoj uključenoj osobi. Voditelj obrade koristit će korisničke podatke u svrhu slanja i obavještavanja o naručenim proizvodima te za slanje promotivnih mailova i SMS poruka za internetsku trgovinu www.homeogarden.com. Svaka osoba koja je dala privolu (suglasnost) o prikupljanju i obradi podataka može bez obrazloženja povući svoj pristanak. U tom slučaju prestaje svako daljnje prikupljanje podataka. Voditelj obrade može koristiti podatke u anonimiziranom obliku za potrebe analitičkog i statističkog istraživanja. Povjerljivost osobnih i drugih korisničkih podataka neće biti narušena ni u kojem obliku.

Dostavnoj službi (npr. Pošta Slovenije, DPD, GLS itd.) HomeOgarden će povjeriti samo podatke potrebne za dostavu proizvoda kupljenih u internetskoj trgovini.

Voditelj obrade ni pod kojim uvjetima bez izričitog dopuštenja korisnika neće dati osobne ili druge podatke korisnika trećoj strani te neće dopustiti trećoj osobi uvid u osobne ili druge podatke korisnika, osim ako to zahtijevaju državna tijela, ako je takva obveza propisana zakonom.

Registrirani korisnici mogu prestati koristiti internetsku trgovinu u bilo kojem trenutku i mogu otkazati registraciju. Pisanim putem obavještava se otkazivanje registracije.

Voditelj obrade ne snosi odgovornost za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici.

a) Svrha obrade podataka

Određeni podaci o korisnicima internet stranice www.homeogarden.com koriste se u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva te za potrebe praćenja i analize internet stranice.

Prilikom posjete na www.homeogarden.com prikupljaju se sljedeći podaci: IP adresa; URL internet stranice s koje pristupate našoj internet stranici; postavke preglednika i informacije o operativnom sustavu računala ili mobilnog uređaja; sadržaj kojem pristupate na internet stranici; datum pristupa i trajanje posjeta internet stranici; ostali podaci koje korisnik dobrovoljno dodaje naknadno u svoj profil.

b) Narudžba/kupnja proizvoda na internet stranici

Prilikom kupnje proizvoda u HomeOgarden-u potrebno je dobrovoljno dati sljedeće podatke za narudžbu: ime i prezime, država, kućni broj i ulica, poštanski broj, grad, telefon, e-mail i drugi podaci koje je korisnik dobrovoljno unio u obrasce u internetskoj trgovini; tvrtka ili naziv pravne osobe i porezni broj (ako je korisnik pravna osoba).

Svi podaci prikupljeni u procesu kupnje proizvoda, prikupljaju se u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti HomeOgarden-a i koriste se za potrebe izvršenja i dostave narudžbe.

c) Prijava na newsletter

Prijavite se na našu newsletter listu i budite u toku sa najnovijim vrtlarskim novostima i novitetima, drugim važnim informacijama, aktualnim ponudama i akcijama, događanjima i nagradnim igrama. Pristanak mora biti dobrovoljan i nedvosmislen.

U svakom trenutku možete se odjaviti s primanja našeg newslettera.

d) Pohvale i pritužbe

U svrhu odgovaranja na vaše pohvale ili pritužbe.

e) Sudjelovanje u nagradnim igrama

HomeOgarden organizira nagradne igre. Voditelj obrade obrađuje podatke za potrebe organizacije, obavijesti o trajanju i dobitnicima.

f) Drugi primjeri

  1. Pravne osnove za obradu osobnih podataka i svrhe obrade

 a) Obrada osobnih podataka za potrebe izvršavanja ugovora

HomeOgarden navedene osobne podatke koristi isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe (slanje informativnih materijala, ponuda, računa) i za drugu potrebnu komunikaciju s korisnikom (praćenje zadovoljstva kupaca; upravljanje kontaktima s kupcem preko različitih kanala).  

b) Obrada osobnih podataka u legitimnom interesu HomeOgarden-a

Pružanje i obrada osobnih podataka ugovorna je obveza korisnika, a pravni temelj obrade temelji se na zakonima koji uređuju ugovorne i građanskopravne odnose (prije svega radna sposobnost osoba mlađih od 15 godina, odgovornost za štetu i sl.), kao npr. Zakon o obveznim odnosima, Kazneni zakon, Zakon o zaštiti potrošača i relevantno europsko zakonodavstvo koje se odnosi na pošteno poslovanje i zaštitu potrošača.

c) Obrada osobnih podataka uz pristanak korisnika

Voditelj obrade obrađuje podatke korisnika nakon što korisnik dobrovoljno i nedvosmisleno da suglasnost za potrebe obavljanja marketinških aktivnosti korisnika kao što su informacije o savjetima, aktualnim ponudama i akcijama, događajima i slično. Provođenje istraživanja i statističke obrade podataka o korisnicima i utvrđivanje korištenje usluga, prilagođavanje ponude te provedba segmentacije i profiliranja.

Korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak.

  1. Zadržavanje osobnih podataka

Ovisi o svrsi i osnovi obrade osobnih podataka. Čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni.

Nakon što je svrha obrade ispunjena, osobni podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju osim ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

  1. Prava pojedinca

a) Pravo na pristup:

Voditelj obrade mora pojedincu potvrditi obrađuju li njegovi osobni podaci te ukoliko se obrađuju, pojedinac ima pravo zatražiti pristup tim podacima i sljedećim informacijama: svrha obrade, vrste osobnih podataka koja se obrađuju, pojedinci ili kategorije pojedinaca kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, gdje je to moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje prava da se od voditelja obrade zahtijeva da ispravi ili izbriše osobne podatke ili ograniči obradu osobnih podataka koji se odnose na pojedinca, odnosno pravo na prigovor na takvu obradu, pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru, postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, i u takvim slučajevima smislene informacije o razlozima za to, kao i značaju i predvidivim posljedicama takve obrade za pojedinca na koga se osobni podaci odnose.

b) Pravo na ispravak:

Pojedinac ima pravo od voditelja obrade, bez odgađanja, ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave, uzimajući u obzir svrhe obrade.

c) Pravo na brisanje:

Pojedinac ima pravo zahtijevati od voditelja obrade da izbriše osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(1) osobni podaci pojedinca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

(2) pojedinac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

( 3) pojedinac uloži prigovor na obradu podataka, a za njihovu obradu ne postoje važni pravni razlozi;

(4) osobni podaci su nezakonito obrađeni;

(5) propisano je zakonom.

d) Pravo na ograničenje obrade:

Pojedinac ima pravo zatražiti od voditelja obrade ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da se primjenjuje jedan od sljedećih slučajeva:

(1) pojedinac osporava točnost podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

(2) obrada je protuzakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka, te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

(3) voditelju obrade više nisu potrebni osobni podaci za potrebe obrade, ali su pojedincu potrebni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

(4) pojedinac je uložio prigovor u skladu s obradom podataka te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge pojedinca.

e) Pravo na prenosivost podataka:

Pojedinac ima pravo zaprimiti osobne podatke koje je pružio voditelju obrade osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

f) Pravo na prigovor:

Pravo na prigovor znači da pojedinac zabranjuje voditelju obrade korištenje profila koji je kreirao na temelju podataka koji se na njega odnose. Pravo na prigovor pojedinac može ostvariti samo u sljedećim slučajevima:

Kada voditelj obrade profil pojedinca obrađuje na temelju legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. (f) ili u javnom interesu u skladu s člankom 6. stavkom 1. (e) GDPR-a, voditelj obrade ne uspijeva dokazati uvjerljivim legitimnim razlozima za takvu obradu, koja ima prednost nad interesima, pravima i slobodama pojedinca, ili ne dokazuje da je obrada potrebna za potvrđivanje ili provedbu pravnih zahtjeva ili za suprotstavljanje pravnim zahtjevima;

Voditelj obrade obrađuje profile pojedinaca u svrhe izravnog marketinga.

Voditelj obrade ne obrađuje pojedince na temelju legitimnog interesa ili u obavljanju poslova od javnog interesa, već ih obrađuje isključivo uz pristanak pojedinca za potrebe provedbe ugovora sklopljenog s korisnikom ili u svrhu zakona.

Voditelj obrade obrađuje profile pojedinaca isključivo uz njihov pristanak. Ako se pojedinac odluči protiv obrade podataka, ti podaci neće biti obrađeni.

  1. Izrada profila

 Voditelj obrade koristi određene podatke kako bi procijenio koji bi sadržaj, usluge i promidžbeni (marketinški) materijal bio najzanimljiviji i najkorisniji pojedinom korisniku.

Na ovaj način želimo povećati mogućnost predstavljanja najrelevantnijih proizvoda i usluga. U tu svrhu pojedince možemo razvrstati u različite skupine (profile), s kojima komuniciramo različito ili prilagođeno (personalizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju promidžbene (marketinške) materijale različitog tj persionaliziranog sadržaja, po mogućnosti uključujući uvjete kupnje (npr. popuste ili uvjete plaćanja).

Prilikom razvrstavanja pojedinaca u grupe (profile) možemo pratiti, bilježiti i koristiti odgovor pojedinca na poruke tržišta, npr. otvaranje e-maila, klikanje na linkove, vrijeme koje pojedinac provede na određenoj poveznici, itd.

  1. Odgovornost korisnika

Korisnik je odgovoran za zaštitu osobnih podataka osiguravajući sigurnost svoje e-mail adrese, korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću softversku (antivirusnu) zaštitu svog računala.

  1. Dodatna pojašnjenja

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili komentara u vezi s ovim pravilima privatnosti, pošaljite nam e-mail na: [email protected].

  1. Završne odredbe

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Općih podataka kako bi osigurao usklađenost s propisima iz područja zaštite osobnih podataka.